«New Page» ved Marco Elsafadi

Marco Elsafadi, pressebilde
Marco Elsafadi, pressebilde
2008

Styret for Laksovprisen vil med årets utdeling hedre nybrottsarbeidet Marco Elsafadi og New Page har utført overfor utsatt ungdom med problemadferd. Styret vil løfte frem den betydningsfulle innsats de gjør for å ivareta marginalisert ungdoms grunnleggende behov og menneskerettigheter. New Page gir denne gruppen muligheter til å utvikle sitt potensial og bli integrert i samfunnet. Dette er med å styrke selvfølelsen til disse ungdommene, noe som gir verdighet og øker aktelse fra familie, nærmiljø og storsamfunn.

Flertallet av ungdommene New Page arbeider med er mellom 15 og 18 år, de er altså barn per definisjon. New Page jobber med å fremme individuelle sosiale ferdigheter hos ungdommene gjennom bruk av ulike kognitive teknikker. Ansatte og frivillige i New Page legger vekt på å være gode rollemodeller.

 

I tillegg til individuell oppfølging driver New Page holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring gjennom kurs på skoler for større ungdomsgrupper og gjennom foredrag og seminarer for voksne om ungdoms hverdag.

 

Styret for Laksovprisen ser New Page sitt arbeid for utsatt ungdom som et forbilledlig eksempel på menneskerettighetsarbeid i norsk samfunnsliv. Arbeidet til New Page er også med å bidra til at samfunnet ser på denne gruppen med nysgjerrighet og positiv forventning, og gjennom dette blir også fastgrodde fordommer utfordret.

Oversikt tildligere prismottaker

Design & utvikling Sømme

© 2024 Amalie Laksovs Minnefond / Logg inn