Familien Laksov/Scheer før krigen

Familien Laksov/Scheer før krigen
Søsknene Scheer med bestemor Dora Steinfeld, 1919. F.v: Lilly, Leonard, Harry (foran), Carl, Benjamin, Esther og Amalie

Amalie Laksovs far, David Scheer, var russisk jøde og innvandret til Norge fra Reval (i dag Tallinn i Estland) i 1896. Bakgrunnen for at han kom til Norge er uklart, men dette var midt i en periode med stor jødisk emigrasjon fra Tsar-Russland, fortrinnsvis til USA. David tilbrakte først noen år i Kristiania (Oslo) før han dro videre til Ålesund. I Ålesund ble han kjent med Israel Steinfeld, som hadde fire søsken og foreldre i Trondheim. Denne familien var også russiske jøder og familiefaren stammet fra Libau (i dag Liepaja i Latvia). David Scheer giftet seg med Israels søster Sara i synagogen i Trondheim i 1905, samme år som han opprettet forretning i Ålesund. Parets to første barn ble født i Trondheim, Carl i 1906 og Lilly i 1908.

Våren 1908 etablerte Saras far, Moses Steinfeld, herreekviperingsforretning (herreklær) i Bergen. Året etter foretok han imidlertid en byttehandel med svigersønnen David i Ålesund. David overtok forretningen i Bergen, mens Moses tok seg av forretningen i Ålesund. Det var på den måten familien Scheer kom til Bergen i 1909.

Søskenflokken Scheer vokste jevnt og trutt de neste årene i Bergen, og var blitt til sju innen 1919. I tillegg til Carl og Lilly var dette Benjamin (f.1909), Amalie (f.1911), Harry (f.1913), Esther (f.1917) og Leonard (f.1919). Det var viktig for foreldrene at barna skulle føle seg norske. Barna gikk blant annet på Nygård skole, Bergen katedralskole og Bergen handelsgymnasium. Flere av søsknene Scheer utforsket dessuten verden utenfor Bergen allerede i ung alder. Benjamin gikk på handelsskole i London. Både Lilly og Amalie gikk på husmorskole i Tyskland. Carl besøkte også flere ganger slektningene sine i Estland og Latvia.

I 1934 flyttet Carl og Benjamin til Oslo for å drive forretningen Le-Ko-Ma, med faren i Bergen som ansvarlig innehaver. Etter et par år vendte Carl tilbake til Bergen. I Oslo ble brødrene Scheer gode kamerater med Håkon Laks (senere Laksov), som utdannet seg som jurist. På den måten ble også søsteren deres Amalie kjent med Håkon, og de giftet seg i synagogen i Oslo i 1938. Året etter fulgte moren og yngstemann Leonard etter. Han skulle ta forberedende til medisinstudier ved Universitetet i Oslo. Noen få måneder senere, i februar 1940, døde familiefaren David Scheer.

Siden 1912 hadde David og Sara drevet hver sin kortevareforretning (”magasin”) i Bergen. Disse lå periodevis i Markeveien, C. Sundts gate, Strandgaten og Øvregaten. I Øvregaten bodde også familien Scheer i mesteparten av perioden før krigen. Tidlig i 1930-årene ble forretningsvirksomhetene slått sammen til Grand Magasin i Strandgaten 57 – i det som i dag er del av Gågaten – og de neste årene var den faste ordlyden i reklamene ”følg en god gammel skikk, la Grand Magasin være julens butikk”.

Kilde: tekst og bilder bygger på boken Sebak, Per Kristian, «’vi blir neppe nogensinne mange her’ – jøder i Bergen 1851-1945». For mer informasjon om boken, klikk her.

Design & utvikling Sømme

© 2024 Amalie Laksovs Minnefond / Logg inn