«Megafon» v/redaktør Thomas Anthun Nielsen

Thomas Anthun Nielsen
Thomas Anthun Nielsen
2010

Styret for Amalie Laksovs Minnefond vil med årets (2010) utdeling hedre det arbeidet Megafon gjør for vanskeligstilte mennesker. Megafon styrker deres økonomiske og sosiale rettigheter ved å tilby dem muligheten til et meningsfylt arbeid, og dermed muligheten til å skaffe seg inntekter gjennom egen innsats og til å få erfaring med arbeidslivet. Gjennom dette bidrar Megafon til å fremme rettferdighet, likeverd og medmenneskelighet, ikke bare ved å tilby arbeid, men også ved å belyse skyggesider ved vårt samfunn som behøver offentlighetens oppmerksomhet.

Megafon er et månedlig gatemagasin som selges på gaten og på offentlige steder. Selgerne beholder halvparten av salgsprisen. Ved å selge bladet gis selgerne en mulighet til å skaffe seg en inntekt på en verdig måte. Dette styrker selgernes selvbilde, og de blir med på å gjøre en innsats for et felles formål.

AMALIE LAKSOVS MINNEPRIS for 2010 går til gatemagasinet «MEGAFON» ved redaktør Thomas Anthun Nielsen

Megafon i Bergen er en del av en større bevegelse av gatemagasiner verden over under navnet «International Network of Street Papers». «The Big Issue» blir solgt av hjemløse og marginaliserte på alle kontinenter og Megafon er en liten bit av dette nettverket. Formålet er det samme: tilbud om meningsfylt arbeid er første skritt på veien mot å realisere egne mål og drømmer.

Oversikt tildligere prismottaker

Design & utvikling Sømme

© 2024 Amalie Laksovs Minnefond / Logg inn