Amalie Laksovs Minnepris for 2011 går til Stig Amdam for oppsetningen av «Et bedre sted» ved Den Nationale Scene (DNS)

Et bedre sted
Et bedre sted. Den Nationale Scene. Foto: Fredrik Arff
2011

Styret for Amalie Laksovs Minnefond vil med denne prisutdeling hedre Stig Amdam for arbeidet med teaterstykket «Et bedre sted», som ble oppført ved DNS vinteren/våren 2011. Skuespiller og regissør Stig Amdam har med «Et bedre sted» laget et sterkt teaterstykke om den grusomme udåden som ble utført mot jødene som bodde i Bergen i 1942.

På fremragende vis forteller stykket den snart 70 år gamle historien på en aktuell og gripende måte. Gjennom det nære møtet med de seks hovedpersonene blir historien formidlet slik at dagens ungdom lett kan identifisere seg med karakterene i stykket. Dette stimulerer til innlevelse og engasjement. Med «Et bedre sted» har Stig Amdam igjen vist hvordan kunsten kan få frem et viktig budskap, og berøre og utfordre publikum.

Stykket blir også en påminnelse om at Bergens historie inneholder grove overgrep fra myndighetene, og likegyldighet, unnfallenhet og frykt fra mange av dem som ikke ble berørt av overgrepene. I oktober og november 1942 ble de fleste personer med jødisk bakgrunn i Bergen arrestert av norsk politi. 17 ble sendt til Auschwitz og kom aldri tilbake. Dette er en historie mange bergensere ikke kjenner til. Den heltemodige motstandskampen mange utførte under krigen, er mye mer kjent i vår tid enn norske borgeres forfølgelse av og overgrep mot utsatte grupper. Gjennom skildringen av en families erfaringer tar «Et bedre sted» opp dette, og likegyldighet og fordommer fra medborgere i Bergen oppleves rystende. Historien blir så nær at den umiddelbart utfordrer publikums egne holdninger og handlinger i vår egen tid.

Stig Amdam har både skrevet manuset og vært regissør for stykket. Oppsetningen trakk så stort publikum at den ble spilt mye lenger enn planlagt. Mange skoleklasser og andre ungdommer så stykket. Da oppsetningen ble tatt av, var det fortsatt mange som ønsket å se den, men det var praktisk umulig å forlenge oppsetningen.

 

Oversikt tildligere prismottaker

Design & utvikling Sømme

© 2024 Amalie Laksovs Minnefond / Logg inn