Robin Hood Huset fikk Laksovprisen

Tamilsk fløytegruppe fremførte egenkomponerte melodier, Mira Thiruchelvam på bambusfløyte, Dipha Thiruchevam på gitar og Jacob Hamre på Cajoon.
Tamilsk fløytegruppe fremførte egenkomponerte melodier, Mira Thiruchelvam på bambusfløyte, Dipha Thiruchevam på gitar og Jacob Hamre på Cajoon.
Amalie Laksovs minnepris til vern om menneskerettighetene gikk i 2014 til Stiftelsen Robin Hood Huset for å hedre stiftelsens arbeid med å yte hjelp til økonomisk vanskeligstilte i Bergen.

Prisen ble gitt til Stiftelsen Robin Hood Huset 26. november på Raftohuset i Bergen. Arrangementet startet som vanlig med fakkeltog på Møhlenpris for å minnes deportasjonene av jøder i 1942 til de tyske konsentrasjonsleirene og ble avsluttet med en appell på Menneskerettighetenes plass utenfor Rafto-huset av byrådsleder Martin Smith-Sivertsen.

På Raftohuset ønsket Per Kristian Sebak velkommen på vegne av Laksovprisen og ga en kort orientering om bakgrunnen for prisen. Dette ble etterfulgt av tre ungdommer fra Fargespill som fremførte to egenkomponerte melodier på fløyter, gitarer og trommer.

Stiftelsen Robin Hood Huset feiret 10-års jubileum den 26. november 2014. Styret i Amalie Laksovs Minnefond syntes det var ekstra gledelig å kunne tildele stiftelsen minneprisen på jubileumsdagen. Marco Amos mottok prisen på vegne av Stiftelsen Robin Hood Huset som bestod av en sjekk på 30,000 kroner, et fint bilde og en pen blomsterbukett. Han holdt så et foredrag om virksomheten på Robin Hood Huset. Stiftelsen Robin Hood Huset ble opprettet i 2004. Amos beskrev Huset som et pusterom på veien videre, et møtested og en sosial og kulturell arena, et sted for dem som trenger et sosialt nettverk og støtte til å mobilisere egne ressurser. Huset er i stor grad basert på frivillighet fra mange husvenner, gratis matvarer fra mange butikker og på finansiell støtte fra kommunen og fra kommunale og private foretak. Huset har kun to fast ansatte og en frivillighetskoordinator i en prosjektstilling fra 2015. I de første årene gikk mye av arbeidet til å hjelpe fastboende med økonomiske problemer i Bergen og omegn, så som mottakere av sosialhjelp, uføretrygdede, minstepensjonister, men også ny bergensere.

I de senere år har det vært en betydelig strøm av arbeidssøkere til Bergen som har fått en betydelig rolle for sysselsettingen innen bygg og anlegg, varehandel og transport og helse og omsorg. I motsetning til flyktninger og asylsøkende tilbys arbeidsinnvandrere ingen offentlig hjelp til bosetting og integrering. Stiftelsen Robin Hood Huset gir språkopplæring, samfunnskunnskap og veiledning for jobbsøking og har i flere år talt for opprettelse av et servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Bergen. Dette er nå foreslått på statsbudsjettet for 2015.

Prisutdelingen ble som vanlig avsluttet med et kunstnerisk innslag av Paul Goldstein som fremførte et egenkomponert stykke på flygel. 

Design & utvikling Sømme

© 2024 Amalie Laksovs Minnefond / Logg inn