Laksovprisen 2022 går til Tolketjenesten ved Bergen kommune

Laksovprisen 2022 går til Tolketjenesten ved Bergen kommune for deres mangeårige innsats for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter for flyktninger og andre fremmedspråklige i Bergen.
Prisen deles ut lørdag 26. november kl. 1900 i Raftohuset, i etterkant av det årlige fakkeltoget til minne om jødene som ble arrestert og deportert fra Møhlenpris. 
 
Det følger av FNs verdenserklæring om menneskerettighetene at «enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i erklæringen, uten forskjell av noen art, f.eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold.»
 
På denne bakgrunn er vi avhengig av organer som sikrer at fremmedspråklige får informasjon om sine grunnleggende rettigheter og kan uttrykke seg og stille spørsmål på et språk de behersker. Tolker er en gruppe som beskytter menneskerettighetene og som vi mener får lite oppmerksomhet, og som kanskje i flere sammenhenger tas for gitt.
 
Tolketjenesten ved Bergen kommune har i 40 år spilt en avgjørende rolle for å sikre grunnleggende menneskerettigheter for fremmedspråklige i Bergen. Tjenesten ble opprettet i 1982 som den første kommunale tolketjenesten i landet og er nå en del av Etat for inkludering. Opprinnelig hadde tjenesten rundt 15 ansatte, og de fleste oppdrag gikk i spansk og vietnamesisk. I dag har tjenesten over 50 ansatte, i tillegg til andre som blir engasjert ved behov. I år forventer Tolketjenesten å levere over 18 000 muntlige oppdrag. Hittil i år har det vært flest oppdrag i arabisk, russisk, tigrinja og polsk. Den store tilstrømningen av ukrainske flyktninger som startet våren 2022, var et godt eksempel på Tolketjenestens tilpasningsdyktighet i akutte situasjoner. I 2021 leverte tjenesten kun fire oppdrag i ukrainsk, mens dette ser ut til å øke til ca. 1000 muntlige oppdrag i 2022.
 
At Laksovprisen 2022 går til Tolketjenesten ved Bergen kommune, er ikke bare en anerkjennelse av det viktige arbeidet Tolketjenesten gjør i Norges nest største by, men også for å synliggjøre den avgjørende innsatsen tolker over hele landet utretter for å ivareta flyktninger og fremmedspråklige sine grunnleggende menneskerettigheter og rettssikkerhet.
 
Amalie Laksov (f. Scheer) Minnefond til vern om menneskerettighetene ble opprettet av Amalie Laksov i 1983 til minne om hennes ektemann Håkon og fire brødre Carl, Benjamin, Harry og Leonard som alle ble drept i Auschwitz 1943. I fondets statutter heter det at prisen (kalt Laksovprisen) skal honorere «personer eller institusjoner som gjennom sin handling, i skrift, tale eller ved kunstnerisk utfoldelse har forsvart menneskerettighetene og motarbeidet rasediskriminering og religionsforfølgelse». Laksovprisen er på kr.50.000.
 
Program lørdag 26. november
1745: Oppmøte Vitalitetssenteret, Wolffs gate 12, Møhlenpris
 
1800-1900: Fakkeltog til minne om jødene som ble arrestert og deportert fra Møhlenpris under 2. verdenskrig. Appell v/ byrådsleder Rune Bakervik. Historisk bakgrunn ved Per Kristian Sebak. Bønn ved Paul Goldstein. 
 

1900-ca.2000: Utdeling av Laksovprisen 2022 på Raftohuset. Musikalsk innslag sanger Nadiia Kulesh og pianist Volodymyr Solyanyk samt pianist og komponist Paul Goldstein

 

Design & utvikling Sømme

© 2024 Amalie Laksovs Minnefond / Logg inn