Laksovprisen 2020 går til Skeiv Verden Vest

Skeiv Verden Vest
Laksovprisen 2020 tildeles Skeiv Verden Vest for deres innsats i å fremme og ivareta grunnleggende menneskerettigheter for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og skeive personer (lhbtiq) med minoritetsbakgrunn i Norge.

Det står i FNs verdenserklæring om menneskerettighetene at «alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter» og at «enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art». Likevel blir lhbtiq-personer fortsatt utsatt for alvorlige menneskerettighetsbrudd over hele verden.

Selv om undersøkelser viser at holdninger til lhbtiq-personer i Norge har bedret seg i de senere år, konkluderte en studie fra 2018 med at lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn i Norge er sårbare for ulike former for diskriminering og marginalisering og at flyktninger rammes spesielt hardt. Innvandrere kan ofte komme fra land der det å ha en annen seksuell identitet eller kjønnsidentitet er tabubelagt eller forbudt. At lhbtiq-personer med minoritetsbakgrunn i Norge lever med traumer, skam, skyldfølelse og frykt, er ikke uvanlig.

På denne bakgrunn er det spesielt viktig at det finnes organisasjoner med formål å fremme og ivareta grunnleggende menneskerettigheter for lhbtiq-personer med minoritetsbakgrunn i Norge. Skeiv Verden Vest i Bergen er en slik organisasjon. Skeiv Verden ble stiftet i 2010, og består i dag av tre selvstendige lokallag. Skeiv Verden Vest er ett av disse. Skeiv Verden Vest jobber for å skape en trygg møteplass, motarbeide diskriminering og bedre levevilkårene for lhbtiq-personer med minoritetsbakgrunn. For mange lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn, er Skeiv Verden Vest viktig for informasjon, forståelse og fellesskap.

At Laksovprisen 2020 tildeles Skeiv Verden Vest er ikke bare en anerkjennelse av det viktige arbeidet organisasjonen gjør for å bedre levevilkårene og forsvare grunnleggende menneskerettigheter til lhbtiq-personer med minoritetsbakgrunn i Norge. Det er også en anerkjennelse av at organisasjonen er en viktig pådriver for det videre viktige samfunnsarbeidet som må gjøres for å motvirke fordommer og diskriminering og skape et enda mer inkluderende samfunn fundert på FNs verdenserklæring om menneskerettighetene.

Amalie Laksov (f. Scheer) Minnefond til vern om menneskerettighetene ble opprettet av Amalie Laksov i 1983 til minne om hennes ektemann Håkon og fire brødre Carl, Benjamin, Harry og Leonard som alle ble drept i Auschwitz 1943. I fondets statutter heter det at prisen (kalt Laksovprisen) skal honorere «personer eller institusjoner som gjennom sin handling, i skrift, tale eller ved kunstnerisk utfoldelse har forsvart menneskerettighetene og motarbeidet rasediskriminering og religionsforfølgelse». Laksovprisen er på kr.50.000.P

Program torsdag 26. november 2020:

1630: Utdeling av Laksovprisen 2020, inkl. innlegg fra prisvinner. Sendes digitalt (strømmes) via https://www.facebook.com/26novemberBergen

1800: Markering til minne om jødene på Møhlenpris som ble deportert under 2. verdenskrig. Appell ved byråd Lubna Jaffery. Historisk bakgrunn ved Per Kristian Sebak. Bønn ved Paul Goldstein. Sendes direkte via www.ba.no

OBS: Pga. covid19-situasjonen ber vi alle om ikke å møte opp fysisk og isteden følge arrangementene digitalt. Takk for forståelsen.

 

 

 

Design & utvikling Sømme

© 2024 Amalie Laksovs Minnefond / Logg inn