Laksovprisen 2018 går til politioverbetjent Hilde Reikrås ved Vest politidistrikt

Amalie Laksovs (f. Scheer) Minnefond til vern om menneskerettighetene har besluttet å tildele Laksovprisen 2018 til politioverbetjent Hilde Reikrås ved Vest politidistrikt for hennes innsats i DARK ROOM-etterforskningen. Prisen deles ut mandag 26. november kl. 19.00 i Raftohuset, i etterkant av det årlige fakkeltoget til minne om jødene på Møhlenpris som ble deportert under 2. verdenskrig.

Barn er de mest sårbare blant oss, og det er de voksnes oppgave å beskytte barna. Det heter i FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) og som er nedfelt i den norske menneskerettsloven at «Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme». Videre heter det at barn skal beskyttes «mot alle former for seksuell utnytting og seksuelt misbruk.» Dette dreier seg om grunnleggende menneskerettigheter.

Etterforskningsgruppen DARK ROOM ble initiert av politioverbetjent Hilde Reikrås ved Vest politidistrikt i 2015, i forbindelse med etterforskningen av en overgrepssak. Under Reikrås sin ledelse har DARK ROOM resultert i opprettelsen av mer enn 100 saker fordelt over hele Norge og utlandet mot personer som har begått grove overgrep mot til sammen over 300 barn helt ned i spedbarnsalderen. Overgrepene har inkludert omfattende deling og opplasting av bilder og videoer og seksualisert chatting om barn. Etterforskningen har også bidratt til å ta barn ut fra en tilværelse med seksuelle overgrep og forbygget overgrep fra å finne sted.

I en tid hvor barn spesielt lett kan misbrukes på internett uten den nødvendige årvåkenhet og beskyttelse fra voksne, har Reikrås – både på jobb og i sin fritid – på en forbilledlig måte vist den nødvendige ledelse, pågangsmot og vilje til forsvare menneskerettighetene i Norge. Hun er klart en verdig mottaker av Laksovprisen 2018.»

Amalie Laksov (f. Scheer) Minnefond til vern om menneskerettighetene (Laksovprisen) ble opprettet av Amalie Laksov i 1983 til minne om hennes ektemann Håkon og fire brødre Carl, Benjamin, Harry og Leonard som alle ble drept i Auschwitz 1943. I fondets statutter heter det at prisen skal honorere «personer eller institusjoner som gjennom sin handling, i skrift, tale eller ved kunstnerisk utfoldelse har forsvart menneskerettighetene og motarbeidet rasediskriminering og religionsforfølgelse». Prisen er på kr.50.000.

Program mandag 26. november:

18.00: Fakkeltoget starter på Møhlenpris (ved Vitalitetssenteret, Wolffs gate 12).
18.45: Fakkeltoget avslutter på Menneskerettighetenes plass ved Raftohuset. Appell v/ ordfører Astrid Aarhus Byrknes i Lindås kommune.
19.00: Arrangement i Raftohuset i forbindelse med utdeling av Laksovprisen 2018. Innlegg fra prismottaker. Musikalske innslag ved elever fra Hyssingen produksjonsskole og Paul Goldstein.

Arrangementet varer ca. en time.

 

Foto: politiet

Design & utvikling Sømme

© 2024 Amalie Laksovs Minnefond / Logg inn