Robin Hood Huset for å hedre deres arbeid med å yte hjelp til økonomisk vanskeligstilte i Bergen.

2014

Amalie Laksovs minnepris 2014 går til Stiftelsen Robin Hood Huset for å hedre stiftelsens arbeid med å yte hjelp til økonomisk vanskeligstilte i Bergen.

Stiftelsen Robin Hood Huset ble opprettet i 2004. Stiftelsen er et prakteksempel på hva et frivillig initiativ kan gjøre for å hjelpe mennesker i lokalmiljøet som av ulike årsaker befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon. På den måten er stiftelsen med på å ivareta grunnleggende menneskerettigheter som likeverd, menneskers krav på en minimum levestandard og retten til utdanning og arbeid. Stiftelsens formål er å tilby økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende et rusfritt og livssynsnøytralt møtested for å dele erfaringer, trekke på hverandres ressurser og gi hjelp til selvhjelp.

 

Amalie Laksovs Minnefond har også lagt vekt på den hjelp Robin Hood Huset har gitt utenlandske arbeidssøkere fra EU-land. Det har i de senere år vært en betydelig tilstrømning av utenlandske arbeidssøkende til Norge, en gruppe som har vært svært viktig for flere yrkesgrupper her i landet. Det er imidlertid ikke alle som lykkes når de kommer hit, men de personer det ikke går så bra med hører man sjelden om i offentligheten. Stiftelsen Robin Hood Huset har for disse menneskene vært et viktig sted for videre hjelp i Bergen.

Oversikt tildligere prismottaker

Design & utvikling Sømme

© 2024 Amalie Laksovs Minnefond / Logg inn