Skeiv Verden Vest mottok Laksovprisen 2020

Deborah Mukendi tok imot Laksovprisen 2020 på vegne av Skeiv Verden Vest
Skeiv Verden Vest mottok Laksovprisen 2020 for deres innsats i å fremme og ivareta grunnleggende menneskerettigheter for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og skeive personer (lhbtiq) med minoritetsbakgrunn i Norge.

Prisen ble utdelt 26. november 2020 i Raftohuset i Bergen. Som følge av covid-19-situasjonen, ble årets prisutdeling overført digitalt via facebook og med kun styremedlemmer fra Amalie Laksov (f.Scheer) Minnefond og representanter for prisvinneren til stede. Deborah Mukendi tok imot prisen på vegne av Skeiv Verden Vest og holdt innlegg om organisasjonens arbeid.

Etter prisutdelingen ble det årlige fakkeltoget til minne om jødene på Møhlenpris som ble deportert under 2. verdenskrig også gjennomført digitalt, via ba.no. Byråd Lubna Jaffery holdt appell.

Neste laksovpris deles ut 26. november 2022.

Design & utvikling Sømme

© 2024 Amalie Laksovs Minnefond / Logg inn